IGAM KOOP | Hakkımızda IGAM KOOP | Hakkımızda

Hakkımızda


İGAM BİRLİKTE SOSYAL KALKINMA VE İŞLETME KOOPERATİFİ

 

IGAM Birlikte Sosyal Kalkınma ve İşletme Kooperatifi, 2020 yılının son aylarında Ankara’da kuruldu.

4 milyon mülteciye koruma sağlayan Türkiye’de, istihdam sorunu; özellikle Covid-19 pandemisi döneminde daha da ağırlaşmış bulunuyor.

Sosyal güvenlik sisteminin koruması altında istihdam sağlamanın önündeki birçok zorluk nedeniyle gerek hükümet gerekse UNHCR, AB ve ILO gibi uluslararası ya da bölgesel kurumlar, ücretli çalışma ya da girişimciliğe alternatif olarak kooperatifçiliği destekliyorlar.

Bu çerçevede son yıllarda çok sayıda kooperatif kuruldu. Hükümetin kadın kooperatiflerini maddi olarak destekleme kararıyla, kadın kooperatiflerinin sayısı hızla arttı.

 

İGAM Birlikte Sosyal Kalkınma ve İşletme Kooperatifi

Kooperatifimiz, bu genel modanın dışında mültecilerin haklarını geliştirmek amacını taşıyan İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi’nin (İGAM) öncülüğünde bu alandaki ‘ilk genel amaçlı kooperatif’ olarak kuruldu. Ticaret Bakanlığı Kooperatifler Genel Müdürlüğü uzmanları, salt kadınları değil tüm mültecilerin ortaklığını hedefleyen Kooperatifimizin bir ‘ilk’ örnek olduğunu kaydediyorlar.

İGAM Birlikte Üretim Kooperatifi’nin ikinci bir özelliği, tamamen kurucuların öz kaynaklarıyla, yurtiçi ya da yurtdışı hiçbir fon almadan, bir kamu kurumuna, belediyeye sırtını yaslamadan kurulmuş olmasıdır.

Bu açılardan, Kooperatifimiz, bir toplum hareketi (grass roots) örgütüdür.

 

Kurucularımız ve Yöneticilerimiz

Kooperatifimiz, ilk aşamada; İGAM üyelerinin ortaklığıyla kuruldu. Daha sonra, kapılarını, birlikte üreteceğimiz, beraber pazarlayacağımız ve gelirlerimizi paylaşacağımız mültecilere (Geçici koruma altındaki Suriyelilere, Uluslararası Koruma altındaki Suriyeli olmayan ülke vatandaşlarına, uluslararası koruma başvuru sahiplerine) açtı.

CEO’muz Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Altan Özkil’dir. Sayın Özkil’in yönetiminde genç ve dinamik bir yönetici ekibimiz, kooperatifimizi hedeflerine ulaştırmak için yoğun bir biçimde çalışmaktadır.

 

Kooperatifimizin mülteci ortakları da hem yönetim kararlarında hem de üretim ve pazarlama aşamalarında yoğun ve etkin katkı sağlamaktadırlar.

 

Üretim ve Pazarlama

IGAM Birlikte Üretim Kooperatifi, üretim ve pazarlama alanında çalışmaktadır. Bir başka deyişle; ‘sosyal amaçlı bir ticari kuruluş’ niteliğindedir. Üyelerinin üretmelerine uygun ortam sağlar; kendi ürünlerini pazarlar, başka kurumların veya kooperatiflerin ürettiklerini satar.

Türkiye’de son yıllarda özellikle AB ve başka fonlarla desteklenerek kurulmuş olan çoğu mülteci kadın kooperatifi maalesef iyi bir stratejik planlamayla kurulmamışlardır. Üretilen el emeği, göz nuru değerli ürünlere, pazar bulmada sorunlar yaşamaktadırlar. IGAM Birlikte Üretim Kooperatifi, sayıları yüzleri geçen bu tür kooperatiflere de üretim ve pazarlama konularında ortaklık kapısını açık tutmaktadır. İsteyen diğer tüm kooperatiflerin ürünlerinin pazarlandığı bir satış noktası, bir sanal mağaza mantığıyla çalışmaktadır. Böylece tüm mülteci kooperatifleri için genel bir yarar sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Satış İlkelerimiz ve Metotlarımız

Kooperatifimiz, özellikle Covid-19’un karşımıza çıkarttığı online, çevirim içi pazarlama yöntemiyle çalışmaktadır. Güçlü ve tüketici dostu, etkin bir web sitesi üzerinden tüketiciye ulaşmakta, ürünlerini ülkenin güçlü kargo ağlarıyla en hızlı bir biçimde değerli müşterilerimize ulaştırmaktadır. Ayrıca yüz yüze alışveriş mağazalarımız da bulunmaktadır.

Ürettiğimiz ve pazarladığımız tüm ürünlerin, çevre dostu, organik, insan ve hayvan sağlığı için tehlikeli olmayan ürünler olması, temel ilkemizdir.             

Kendi üretimimizin ve satışlarımızın amacı, mültecilerin katkısı ile üretmek ve gelirimizi mümkün olduğunca yaygın bir biçimde paylaşarak hem ülkemize hem de mültecilere yarar sağlamaktır.

Ayrıca kültürel ürünleri, -örneğin Afgan mültecilerin ürettikleri dünyaca ünlü Afgan halılarını- Afgan piyasaya arz ederek, ülke pazarlarının zenginleşmesine katkı yaptığımıza inanıyoruz.

Topraksız, dikey tarım gibi modern teknolojileri de kullanarak, üretim imkanlarını genişletmekteyiz.