IGAM KOOP | Tüketici Hakları - Cayma - İptal İade Koşulları IGAM KOOP | Tüketici Hakları - Cayma - İptal İade Koşulları

Tüketici Hakları - Cayma - İptal İade Koşulları

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde,

size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin

Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)

hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 

3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

4.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği

adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar

sözleşmeyi sona erdirebilir. 

5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi,

kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır. 

6.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu

öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14

gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır. 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 

7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının

ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: 

8.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından

haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans

kuruluşu tarafından Satıcı ‘ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde

SATICI ‘ya iade etmek zorundadır. 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE: 

9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise,

durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya

engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse;

ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret

ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14

gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta

içerisinde aktarması olasıdır. 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

10.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,

ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır.

Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden

sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet

kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

11.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim

tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri

üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir

gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ADI/UNVANI: İGAM Birlikte Sosyal Kalkınma ve İşletme Kooperatifi

ADRES: Nene hatun Caddesi Şairler Sokak 7/2 Çankaya Ankara

EPOSTA:  igamkoop@igamder.org

TEL: 0312 436 74 78

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

13.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

14.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli

taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede

düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış

olması şarttır. 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

15. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası

kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi

gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI

kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

16.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte

eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

17.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre

içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20

günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

18.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya

iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle

yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması

sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

19.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit

tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal

edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 

20.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri

gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj

malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi

geçme ihtimali olan mallar, Alıcı’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı

açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim

edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan

ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli

yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında

teslim edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım

programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf

malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik

gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile

ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği

mümkün değildir.

21.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir

yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner,

kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış

ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

22.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart

sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya

karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara

başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda

Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından

dolayı satıcının uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 

ÖDEME VE TESLİMAT

23.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online ödme yapabilirsiniz.

Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.